Logo
skyline

Nouwad BV
Klokstraat 29 7315HN Apeldoorn

055 - 576 39 28
info@nouwad.nl

KVK: 08074048
BTW: NL819706693B01Wie zijn we?

Nouwad is gespecialiseerd in advies en opleiding op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV), risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E), ontruimingsplannen, ontruimingsplattegronden, gevaarlijke stoffen en juridisch advies op de hiervoor genoemde gebieden.

Nouwad is opgericht op 9 juni 1997.

Al meer dan 20 jaar ervaring hebben wij ervaring met de complexe samenhang van de diverse taakgebieden.
Niet zelden leiden onze adviezen tot een aanmerkelijke kostenbesparing voor onze opdrachtgevers.
Wij kunnen u met onze kennis van dienst zijn.

Wij zijn onder andere werkzaam bij diverse

 • overheidsinstanties
 • zorginstellingen
 • industrie
 • musea
 • theaters
 • landgoed en natuurgebieden
 • e.a.

Vrijblijvend:

Het eerste adviesgesprek is altijd vrijblijvend en gratis.
U kunt eenvoudig per email of telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak.

Waarom Nouwad:

In de loop van de jaren hebben we veel ervaring opgebouwd en inzicht gekregen in de samenhang van de materie, het 'totaalconcept'.
We zijn daarom in staat om maatwerk te leveren dat voldoet aan de wet- en regelgeving.

Natuurlijk weten we niet alles en we kunnen ook niet alles. Daarom adviseren we u op tijd onze collega-specialisten in te schakelen.

Verder zijn wij lid van de Nederlandse Verenging van Veiligheidskundigen (NVVK) en werken daarom conform de beroepscode.
Nouwad is geaccrediteerd door de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

Wat doen we?

We helpen bedrijven om:

 • de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) op te leiden.
  De BHV-organisatie is - conform de eisen - ingericht om de wettelijke taken uit te voeren. Uiteraard kunnen wij u adviseren op dit gebied.
 • de risico's te verlagen.
  We kunnen een RI&E (risico -inventarisatie en - evaluatie) uitvoeren. Verder kunnen we deze RI&E, maar door externen gemaakte RI&E's, formeel toetsen door onze gecertificeerde HVK (Hoger Veiligheidskundige).
 • de kosten voor veiligheid te verlagen.
  Dit doen we door meerdere mogelijke oplossingen met elkaar te vergelijken.
 • voldoen aan de wet- en regelgeving.

We kunnen de betreffende opleidingen verzorgen.

Waarom doen we dit?

Allereerst om dat we plezier hebben in dit werk.
Bijna alle klantcontacten zijn gegroeid naar een langdurige relatie. Daar zijn wij echt trots op...